Wieża

Obrazek wyróżniający sen

Wieża

Wieża to budowla wzniesiona w pionie, zazwyczaj na planie kwadratu lub koła, zwykle z oknami, balkonami, platformami i schodami, która może mieć różne zastosowania, w tym obronne, sakralne lub komunikacyjne.

W senniku wieża może oznaczać stabilność, siłę i wytrzymałość, ale także izolację i odosobnienie. Może też symbolizować dążenie do osiągnięcia wysoko postawionych celów lub trudności w osiągnięciu takich celów.

Dodaj komentarz