Rytuał

Obrazek wyróżniający sen

Rytuał

Rytuał to określony sposób postępowania, łączący w sobie określone czynności i zachowania, mający na celu osiągnięcie określonego efektu lub upamiętnienie określonej sytuacji lub wydarzenia.

W kontekście sennym rytuał może symbolizować potrzebę regularności i powtarzalności w życiu, potrzebę przestrzegania pewnych zasad lub rytuałów w celu osiągnięcia celów lub zaspokojenia potrzeb emocjonalnych. Rytuał może także symbolizować potrzebę przezwyciężenia lęku przed zmianą lub przed niepewnością, lub potrzebę ugruntowania własnej tożsamości.

Dodaj komentarz