Policja

Obrazek wyróżniający sen

Policja

Policja to siły porządkowe, które są odpowiedzialne za utrzymywanie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Ich głównym celem jest egzekwowanie prawa i zapobieganie przestępczości.

W senniku, policja może symbolizować potrzebę porządku i dyscypliny w życiu. Może to oznaczać, że śniący potrzebuje bardziej uregulowanego stylu życia, albo że musi przestrzegać określonych zasad lub norm społecznych. Jednocześnie sen o policji może być związany z poczuciem winy, jeśli śniący uważa, że popełnił jakieś wykroczenie lub nie przestrzegał pewnych norm. Może to też oznaczać lęk przed karą lub odpowiedzialnością za swoje czyny.

Dodaj komentarz