Osuwisko

Obrazek wyróżniający sen

Osuwisko

Osuwisko to nagłe przesunięcie masy ziemi, skał lub lodu z góry w dół, co może spowodować zniszczenia i zagrożenie dla ludzi i infrastruktury.

W senniku „osuwisko” może oznaczać, że śniącej osobie grozi nagłe niebezpieczeństwo, zmiany lub zniszczenie w jej życiu. Może to również symbolizować poczucie niestabilności, utraty kontroli lub zrujnowanych nadziei.

Dodaj komentarz