Napęd

Obrazek wyróżniający sen

Napęd

„Napęd” to siła, która jest potrzebna do poruszania się i działania. Może to być napęd mechaniczny, jak w samochodzie, czy też motywacja wewnętrzna, jak w przypadku dążenia do celu.

W senniku „napęd” może symbolizować naszą motywację, nasze pragnienie poruszania się i działania, naszą determinację i nasze wewnętrzne siły. Sen o napędzie może wskazywać na nasze pragnienie ruchu i zmiany, nasze dążenie do celu lub nasze wewnętrzne siły, które nas napędzają.

Dodaj komentarz