Napaść

Obrazek wyróżniający sen

Napaść

„Napaść” to działanie agresywne, które jest skierowane przeciwko innej osobie, zazwyczaj w celu wyrządzenia jej krzywdy. Może to być akt przemocowy, rabunek, gwałt lub inny rodzaj agresji.

W senniku „napaść” może symbolizować nasze lęki i obawy przed atakami ze strony innych ludzi lub nasze poczucie zagrożenia w naszym życiu. Sen o napaści może też wskazywać na nasze wewnętrzne konflikty i walki, nasze lęki i obawy lub nasze pragnienie uwolnienia się od tych trudności.

Dodaj komentarz