Należeć

Obrazek wyróżniający sen

Należeć

„Należeć” to czasownik, który oznacza przynależność do jakiejś grupy, kategorii, klasy itp. Można powiedzieć np. „ten samochód należy do mojego brata” oznaczając, że samochód jest własnością brata.

W senniku sen o należeniu do jakiejś grupy może symbolizować nasze pragnienie zintegrowania się z inną grupą ludzi, np. rodziną, przyjaciółmi, zespołem itp. Sen taki może oznaczać, że potrzebujemy poczucia przynależności i akceptacji ze strony innych.

Może też oznaczać, że boimy się wykluczenia lub że czujemy się niezrozumiani i samotni.

Dodaj komentarz