Najemca

Obrazek wyróżniający sen

Najemca

Najemca to osoba, która korzysta z dobra (np. mieszkania, samochodu, sprzętu) wynajętego od innej osoby, zwanej wynajmującym, w zamian za określoną opłatę.

W senniku najemca może symbolizować osobę, która jest odpowiedzialna za coś, co jest jej wynajęte. Może to odzwierciedlać nasze poczucie odpowiedzialności za nasze życie i nasze decyzje.

Sen o byciu najemcą może oznaczać, że jesteśmy niepewni co do naszej sytuacji i potrzebujemy czegoś, co nas uspokoi i da nam poczucie bezpieczeństwa. Może to też oznaczać, że nie czujemy się w pełni właścicielami naszego życia i potrzebujemy czegoś, co nam to umożliwi.

Dodaj komentarz