Modlić się

Obrazek wyróżniający sen

Modlić się

„Modlić się” to uroczyste i poważne proszenie o pomoc, radę lub błogosławieństwo od Boga lub innej wyższej siły.

W senniku, modlitwa może symbolizować twoją potrzebę duchowej wsparcia lub rady. Jeśli we śnie modlisz się, może to oznaczać, że czujesz się bezsilny lub potrzebujesz pomocy w jakiejś kwestii. Modlitwa może również sugerować, że jesteś świadomy swoich duchowych potrzeb i poszukujesz bliskości z Bogiem lub innym wyższym źródłem.

Dodaj komentarz