Melodia

Obrazek wyróżniający sen

Melodia

Melodia to sekwencja dźwięków, które tworzą spójną i harmonijną całość. Może być ona częścią utworu muzycznego i być zapamiętywana i śpiewana przez słuchacza.

W senniku melodia może symbolizować twoje emocje i nastroje. Sen, w którym słyszysz melodię, może wskazywać na pozytywne emocje, takie jak radość, spokój i harmonię, lub negatywne emocje, takie jak smutek i niepokój.

Innymi słowy, melodia w senniku może odzwierciedlać twoje emocjonalne doświadczenie i nastrój, a także twoją potrzebę harmonii i równowagi w życiu.

Dodaj komentarz