Manipulacja

Obrazek wyróżniający sen

Manipulacja

Manipulacja to działanie lub seria działań, które ma na celu wprowadzenie kogoś w błąd lub zmanipulowanie jego zachowania.

W senniku manipulacja może oznaczać niepewność co do intencji innych ludzi lub własnej niezdolności do odróżnienia prawdy od fałszu. Może również wskazywać na potrzebę uważnego analizowania relacji z innymi i bycia świadomym możliwych manipulacji.

Dodaj komentarz