Majątek

Obrazek wyróżniający sen

Majątek

Majątek to wszystko, co posiada dana osoba, w tym własność nieruchomości, pieniądze, oszczędności, dzieła sztuki i inne dobra materialne.

W sennej symbolice majątek może symbolizować nasze potrzeby i nasze pragnienia związane z naszą sytuacją finansową i naszymi zasobami materialnymi. Mogą też symbolizować nasze obawy i nasze lęki związane z naszą sytuacją finansową i naszymi zasobami materialnymi.

Dodaj komentarz