Łupy

Obrazek wyróżniający sen

Łupy

Łupy to przedmioty lub pieniądze, które są zdobyte w wyniku grabieży, konfliktu zbrojnego lub innych niezgodnych z prawem działań.

W sennej symbolice łupy mogą symbolizować poczucie winy lub wstydu związane z uzyskaniem tego, co jest nielegalne lub nieetyczne. Mogą też symbolizować niezasłużone bogactwo lub łatwe zyski, które są nie trwałe i niestabilne.

Dodaj komentarz