Łotr

Obrazek wyróżniający sen

Łotr

„Łotr” to osoba, która jest nieuczciwa i nieetyczna, często łamie prawo i regulamin.

W snach łotr może symbolizować nasze własne nieuczciwe i nieetyczne zachowanie lub nasze dążenie do uwolnienia się od odpowiedzialności i reguł. Może też symbolizować nasze strachy i obawy przed tym, że nasze zachowanie będzie uważane za nieuczciwe i nieetyczne.

Dodaj komentarz