Łaskawość

Obrazek wyróżniający sen

Łaskawość

Łaskawość to dobre serce i hojność.

W symbolice senników łaskawość może oznaczać hojność, życzliwość i dobroć, które są oferowane innym bez oczekiwania w zamian za coś. Widzenie łaskawości we śnie może sugerować, że osoba śniąca jest otwarta na innych i chce pomagać im bez względu na wynik. Ostatecznie, łaskawość we śnie może sugerować, że osoba śniąca powinna być życzliwa i hojna dla innych, aby zbudować pozytywne i zdrowe relacje z nimi.

Dodaj komentarz