Łaska

Obrazek wyróżniający sen

Łaska

Łaska to dar, który jest dany bezwarunkowo i bez żadnej zasługi.

W symbolice senników łaska może oznaczać dar, który jest dany bez naszej prośby lub bez naszego wysiłku. Widzenie łaski we śnie może sugerować, że osoba śniąca jest świadoma swojego szczęścia i dobrego losu, a także tego, że jest w stanie otrzymać coś ważnego bez wysiłku. Ostatecznie, łaska we śnie może sugerować, że osoba śniąca powinna być wdzięczna za to, co ma, i cieszyć się swoim życiem, zamiast martwić się o to, czego nie ma.

Dodaj komentarz