Łapówka

Obrazek wyróżniający sen

Łapówka

Łapówka to korupcyjne przekupstwo, polegające na oferowaniu pieniędzy lub innej korzyści w zamian za określoną usługę lub przysługę.

W symbolice senników łapówka może oznaczać korupcję, nieuczciwość lub brak szacunku do innych ludzi. Widzenie łapówki we śnie może sugerować, że osoba śniąca jest zaniepokojona swoimi własnymi zachowaniami lub zachowaniami innych, które są nieuczciwe i nieetyczne. Ostatecznie, łapówka we śnie może sugerować, że osoba śniąca powinna zwrócić uwagę na swoje własne wartości i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć nieetycznego i korupcyjnego zachowania.

Dodaj komentarz