Jarzmo

Obrazek wyróżniający sen

Jarzmo

Jarzmo to narzędzie lub urządzenie służące do utrzymywania i kierowania zwierzętami, takimi jak konie i bydło, w trakcie uprzęży.

W senniku jarzmo może symbolizować nasze poczucie ograniczenia i braku swobody, a także nasze poczucie bezsilności i niezdolności do kontrolowania sytuacji w naszym życiu. Jarzmo może też odzwierciedlać nasze własne wartości i przekonania, szczególnie w odniesieniu do naszej zdolności do kontrolowania i zarządzania naszym życiem.

Dodaj komentarz