Jałmużna

Obrazek wyróżniający sen

Jałmużna

Jałmużna to dar, który jest oferowany dla dobra innych lub na cele charytatywne. Może być rzeczowy lub finansowy.

W senniku jałmużna może symbolizować nasze pragnienie pomagania innym i naszą hojność, a także nasze emocjonalne potrzeby i pragnienia związane z dobrem innych ludzi. Jałmużna może też odzwierciedlać nasze własne potrzeby i pragnienia, szczególnie w odniesieniu do naszej sytuacji finansowej.

Dodaj komentarz