Inżynier

Obrazek wyróżniający sen

Inżynier

Inżynier to osoba, która projektuje, buduje i konserwuje różnego rodzaju maszyny, systemy i budynki, korzystając z wiedzy z zakresu nauk technicznych i matematycznych.

W senniku inżynier może symbolizować twoją potrzebę rozwiązania jakiegoś problemu lub sytuacji za pomocą logicznego i praktycznego podejścia. Może to także wskazywać na twoją potrzebę kontrolowania i ulepszania swojego środowiska lub sytuacji. Sen może także symbolizować twoją potrzebę dostosowania się do okoliczności i tworzenia stabilności w swoim życiu.

Dodaj komentarz