Inflacja

Obrazek wyróżniający sen

Inflacja

Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce, co powoduje spadek wartości pieniądza.

W senniku inflacja może symbolizować utratę wartości, osłabienie pozycji ekonomicznej lub niepewność finansową.

Dodaj komentarz