Improwizacja

Obrazek wyróżniający sen

Improwizacja

Improwizacja to tworzenie czegoś bez wcześniejszego planowania lub przygotowania, często w dziedzinie muzyki, teatru lub innych sztuk.

W senniku improwizacja może oznaczać naszą potrzebę szybkiego reagowania na sytuacje lub naszą chęć dostosowania się do zmieniających się okoliczności. Może też symbolizować naszą potrzebę twórczej swobody i naszą chęć wyrażania naszych emocji. Sen o improwizacji może również wskazywać na nasze obawy przed niepowodzeniem lub naszą potrzebę ucieczki od codziennych obowiązków.

Dodaj komentarz