Imperium

Obrazek wyróżniający sen

Imperium

Imperium to forma rządu, w której jedna osoba, grupa lub kraj kontroluje inne kraje i terytoria jako swoje tereny zależne.

W senniku imperium może symbolizować naszą potrzebę kontroli i władzy nad naszymi sytuacjami i relacjami. Może również oznaczać nasze ambicje i nasze potrzeby, by uzyskać większą kontrolę nad naszym życiem. W innym kontekście sen o imperium może oznaczać nasze obawy przed utratą kontroli nad naszym życiem i nasze obawy przed utratą wpływu na nasze relacje i sytuacje.

Dodaj komentarz