Ilustracja

Obrazek wyróżniający sen

Ilustracja

Ilustracja to graficzne przedstawienie, np. rysunek lub obraz, które służą do wyjaśnienia lub uzupełnienia tekstu.

W senniku sen o ilustracji może symbolizować nasze potrzeby artystyczne lub kreatywne, lub nasze potrzeby, by wyrazić siebie w jakiś sposób. Może również wskazywać na nasze potrzeby, by nasze życie było bardziej barwne i pełne radości. W innym kontekście sen o ilustracji może oznaczać potrzebę zwrócenia uwagi na nasze relacje z innymi ludźmi i nasze potrzeby emocjonalne.

Dodaj komentarz