Idiota

Obrazek wyróżniający sen

Idiota

Idiota to określenie oznaczające osobę, która jest głupia, niezdarna lub nieporadna. Słowo to jest obraźliwe i nieodpowiednie do używania.

W senniku sen o idiocie może oznaczać, że śniący czuje się niepewnie lub nieadekwatnie w danej sytuacji, albo że jego decyzje lub działania są krytykowane lub oceniane negatywnie przez innych. Czasami sen o idiocie może również symbolizować brak pewności siebie i strach przed ośmieszeniem.

Dodaj komentarz