Ideał

Obrazek wyróżniający sen

Ideał

Ideał to pojęcie oznaczające idea, która jest uważana za doskonałą i wzorcową. Może to być idea moralna, estetyczna, naukowa lub inna, która jest uważana za wyjątkowo wartościową i warto ją naśladować.

W senniku ideał może oznaczać, że śniący dąży do doskonałości lub poszukuje ideału, który go inspiruje. Może również wskazywać na brak zadowolenia ze swojego życia i pragnienie zmiany. Czasami sen o ideałach może również symbolizować nierealistyczne oczekiwania i brak akceptacji dla rzeczywistości.

Dodaj komentarz