Hrabia

Obrazek wyróżniający sen

Hrabia

Hrabia to tytuł szlachecki, który oznacza osobę o wyższym stopniu arystokracji niż baron.

W senniku symbolizuje on miejsce wysokiej pozycji społecznej, bogactwo lub wpływy. Zdarzenie z hrabim w snach może też odzwierciedlać pragnienie zyskania uznania i szacunku oraz dążenie do prestiżu.

Dodaj komentarz