Hostia

Obrazek wyróżniający sen

Hostia

Hostia to w katolicyzmie konsekrowana hostia, symbol Chleba Eucharystycznego, używana podczas Mszy Świętej.

W senniku hostia może symbolizować pojednanie, nadzieję, wiarę, a także pokój i spokój ducha.

Dodaj komentarz