Hospitalizacja

Obrazek wyróżniający sen

Hospitalizacja

Hospitalizacja to proces umieszczenia pacjenta w szpitalu w celu uzyskania specjalistycznej opieki medycznej.

W senniku hospitalizacja może oznaczać potrzebę uzyskania pomocy, lęk przed chorobą lub zabiegiem medycznym, lub wyrażać obawy związane z utratą kontroli nad sytuacją.

Dodaj komentarz