Grawer

Obrazek wyróżniający sen

Grawer

Grawer to osoba, która wykonuje precyzyjne rysunki lub napisy na powierzchniach twardych materiałów, takich jak szkło, metal, kamień i drzewo, za pomocą specjalnego narzędzia, takiego jak frez lub dłutko.

W senniku grawer może symbolizować naszą potrzebę ustanowienia trwałych i precyzyjnych znaków lub zapisów, które będą miały znaczenie dla nas i dla innych. Może też odzwierciedlać nasze potrzeby dotyczące wyrażania naszych myśli i uczuć w sposób precyzyjny i trwały. W każdym przypadku grawer w senniku może odzwierciedlać nasze emocje i nasze nastawienie do naszej komunikacji i naszego wyrażania się.

Dodaj komentarz