Granica

Obrazek wyróżniający sen

Granica

Granica to linia lub strefa oddzielająca jedno terytorium od innego, albo też ograniczenie lub bariera w jakimś aspekcie życia.

W senniku granica może symbolizować ograniczenia i bariery, które uniemożliwiają nam osiągnięcie naszych celów lub realizację naszych marzeń. Może też oznaczać potrzebę wyznaczenia granic w naszym życiu, by ustanowić jasne i trwałe reguły i ograniczenia, które pomogą nam uzyskać więcej kontroli nad naszym życiem. W każdym przypadku granica w senniku może odzwierciedlać nasze obawy i lęki, a także nasze potrzeby i cele.

Dodaj komentarz