Festiwal

Obrazek wyróżniający sen

Festiwal

Festiwal to wydarzenie, które ma na celu celebrowanie czegoś, na przykład kultury, sztuki, religii lub danego tematu. Festiwal może być organizowany przez różne grupy ludzi, takie jak rząd, organizacje pozarządowe lub grupy artystyczne.

Interpretacja snów o festiwalu może różnić się w zależności od kontekstu snu. Ogólnie rzecz biorąc, festiwal w snie może symbolizować radość, zabawę, celebrację, ale też może oznaczać zmiany, dostosowanie, przemiany w życiu snującego.

Dodaj komentarz