Ekshumacja

Obrazek wyróżniający sen

Ekshumacja

Ekshumacja to proces wyjmowania zwłok z grobu lub innego miejsca pochówku. Ekshumacje mogą być przeprowadzane z różnych powodów, takich jak badanie przyczyny śmierci, udowodnienie winy lub niesłusznego oskarżenia, czy też z powodów religijnych lub kulturowych.

W senniku ekshumacja może oznaczać, że snujący sen jest zaniepokojony swoim życiem po śmierci lub ma obawy przed śmiercią. Może to również symbolizować potrzebę rozwiązania tajemnic z przeszłości lub potrzebę przepracowania traumy związanej z śmiercią. Może też oznaczać, że snujący sen jest zaniepokojony tym, że jego przeszłe działania lub decyzje mogą mieć negatywny wpływ na jego przyszłość. Ekshumacja może również oznaczać, że snujący sen potrzebuje przypomnieć sobie ważne wydarzenie z przeszłości, które zostało zapomniane, lub które zostało zakopane.

Dodaj komentarz