Ekscelencja

Obrazek wyróżniający sen

Ekscelencja

Ekscelencja to tytuł honorowy, który jest nadawany przez państwa lub organizacje międzynarodowe osobom o wysokim stopniu władzy lub znaczenia, takim jak ambasadorzy, ministrowie, arcybiskupi, generałowie, czy wysokiej rangi dyplomaci.

W senniku ekscelencja może oznaczać, że snujący sen jest zaniepokojony swoim statusem społecznym lub pozycją zawodową. Może to również symbolizować potrzebę szacunku lub uznania ze strony innych. Może też oznaczać, że snujący sen pragnie zdobyć wyższy rangę lub status społeczny.

Dodaj komentarz