Drogówka

Obrazek wyróżniający sen

Drogówka

Drogówka to oddział policji odpowiedzialny za patrolowanie dróg i utrzymanie porządku na drogach. Drogówka jest odpowiedzialna za egzekwowanie przepisów drogowych, wykrywanie i zatrzymywanie piratów drogowych, a także za pomoc i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

W senniku pojawienie się drogówki może oznaczać, że sen dotyczy twoich obaw związanych z prawem lub twoich obaw związanych z bezpieczeństwem. Może też symbolizować twoją potrzebę posłuszeństwa wobec przepisów lub twoją potrzebę odpowiedzialności. Jeśli we śnie widzisz drogówkę, która cię zatrzymuje, to może oznaczać, że masz poczucie winy lub masz obawy związane z prawem. Jeśli we śnie widzisz drogówkę, która ci pomaga, to może oznaczać, że masz potrzebę bezpieczeństwa lub masz potrzebę posłuszeństwa wobec przepisów.

Dodaj komentarz