Delegacja

Obrazek wyróżniający sen

Delegacja

Delegacja to przekazanie uprawnień, obowiązków lub zadań przez jedną osobę lub instytucję innemu podmiotowi, często w celu wykonania określonych zadań.

W snach symbolizuje to przekazywanie odpowiedzialności, zaufanie, a także brak kontroli, bezsilność. Jeśli we śnie widzisz delegację, oznacza to, że ktoś przekazuje Ci odpowiedzialność lub zadanie, lub że masz trudności z przejęciem odpowiedzialności. Jeśli we śnie delegujesz coś, oznacza to, że jesteś gotów przekazać odpowiedzialność lub zadanie komuś innemu, lub że masz trudności z utrzymaniem kontroli nad sytuacją.

Dodaj komentarz