Czytać

Obrazek wyróżniający sen

Czytać

Czytać oznacza przeglądanie i interpretowanie tekstu zapisanego na papierze lub innym nośniku.

W senniku czytanie może oznaczać, że potrzebujesz więcej wiedzy lub informacji w danej dziedzinie lub że potrzebujesz rady lub pomocy. Sen o czytaniu może również oznaczać, że jesteś zaniepokojony jakimś problemem lub że potrzebujesz odpowiedzi na jakieś pytanie. Czytanie także może symbolizować potrzebę zrozumienia jakiejś sytuacji lub osoby, lub też potrzebę rozwijania swoich umiejętności czytelniczych.

Dodaj komentarz