Cień

Obrazek wyróżniający sen

Cień

Cień to brak światła, który powstaje, gdy coś przesłania źródło światła.

W senniku cień jest często interpretowany jako symbol aspektów naszej osobowości lub naszego życia, które chcemy ukryć lub ignorować. Cień może też symbolizować nasze lęki, obawy lub tajemnicę, które skrywamy przed innymi lub przed samymi sobą. Widzieć cień we śnie może oznaczać, że jesteśmy świadomi jakiegoś aspektu naszego życia, który chcemy ukryć lub ignorować. Może też oznaczać, że jesteśmy świadomi, że jakiś aspekt naszej osobowości jest niezrównoważony lub nieakceptowalny. Cień może też symbolizować naszą nieświadomość, brak wiedzy lub brak zrozumienia, co do pewnych rzeczy w naszym życiu.

Dodaj komentarz