Ciemność

Obrazek wyróżniający sen

Ciemność

Ciemność to brak światła. W senniku ciemność jest często interpretowana jako symbol nieznanego lub niejasnego aspektu naszego życia lub naszej osobowości. Może też oznaczać, że jesteśmy zdezorientowani lub niepewni co do tego, co dzieje się wokół nas. Widzieć ciemność we śnie może oznaczać, że czujemy się zagubieni lub zdezorientowani, a także może oznaczać, że mamy trudności z przetwarzaniem emocji lub zrozumieniem trudnych sytuacji. Ciemność może też symbolizować strach, niepewność, brak wiedzy lub brak kontroli nad sytuacją.

Dodaj komentarz