Chlew

Obrazek wyróżniający sen

Chlew

Chlew to budynek przeznaczony do trzymania zwierząt gospodarskich, takich jak trzoda chlewna, krowy, świnie itp.

W senniku, sen o chlewie może oznaczać, że jesteś świadomy swoich potrzeb lub pragnień, albo że jesteś związany z prozaicznymi lub codziennymi sprawami. Może również symbolizować potrzebę uwolnienia się od przeszkód lub ograniczeń, które cię ograniczają lub uniemożliwiają ci działanie. Może też symbolizować poczucie zanieczyszczenia lub skażenia, albo przymusu, któremu jesteś poddany.

Dodaj komentarz