Bryła

Obrazek wyróżniający sen

Bryła

Bryła to trójwymiarowy obiekt geometryczny, który ma określoną objętość i kształt. Bryły mogą być różnych kształtów, takich jak sześcian, prostopadłościan, kula, stożek itp.

W senniku bryła może oznaczać, że masz jakiś problem lub konflikt, który trudno Ci rozwiązać. Może też symbolizować trudności w komunikacji lub brak zrozumienia. Jeśli we śnie jesteś otoczony bryłami, może to oznaczać, że jesteś zamknięty w sobie i trudno Ci się otworzyć na innych. Jeśli we śnie ktoś inny jest otoczony bryłami, może to oznaczać, że ta osoba jest trudna do zrozumienia lub trudna do nawiązania kontaktu.

Dodaj komentarz