Błogosławić

Obrazek wyróżniający sen

Błogosławić

„Błogosławić” to czasownik, który oznacza położenie korzystnej opieki Bożej nad człowiekiem lub rzeczą. W religii chrześcijańskiej jest to czynność, którą wykonuje kapłan lub biskup, polegająca na poświęceniu rzeczy lub osoby przez udzielenie im błogosławieństwa.

Jeśli chodzi o sen, to interpretacja tego symbolu może być różna w zależności od kontekstu. Widzenie kogoś, kto błogosławi, może oznaczać, że osoba ta jest dla ciebie ważna i wsparciem. Natomiast widzenie siebie, jako osoby błogosławiącej, może oznaczać, że jesteś osobą, która daje innym siłę i nadzieję.

Dodaj komentarz