Bierzmowanie

Obrazek wyróżniający sen

Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament w Kościele katolickim, który jest udzielany w wieku dorastania lub dorosłości. Bierzmowanie jest uważane za przyjęcie pełni odpowiedzialności za swoją wiarę i przyjęcie ducha Ducha Świętego.

Sen o bierzmowaniu może oznaczać potrzebę dojrzałości, przyjęcie odpowiedzialności za swoją wiarę, a także może symbolizować potrzebę umacniania swojej wiary, potrzebę duchowego dojrzewania. Może też odnosić się do przemiany, zmiany w swoim życiu, potrzeby przyjęcia nowej roli.

Dodaj komentarz