Bezdomny

Obrazek wyróżniający sen

Bezdomny

Bezdomny jest to osoba, która nie ma stałego miejsca zamieszkania lub nie ma dostępu do pomieszczenia, w którym mogłaby mieszkać. Bezdomni są często uważani za osoby bez pracy, bez rodziny lub bez środków do życia.

Interpretacja bezdomnego w senniku może symbolizować brak stabilności lub bezpieczeństwa w życiu, brak przywiązania do miejsca lub brak kontroli nad swoim życiem. Może też oznaczać, że jesteś zagubiony lub nie masz pewności co do swojej przyszłości. Może też oznaczać, że potrzebujesz pomocy lub wsparcia. Być może masz poczucie osamotnienia lub braku zrozumienia ze strony innych.

Dodaj komentarz