Berło

Obrazek wyróżniający sen

Berło

Berło to długi przedmiot, który jest często używany jako symbol władzy lub autorytetu. Berła są często używane przez królów, papieży, biskupów, szamanów i innych osób, które są uważane za przywódców lub duchownych.

W senniku berło może symbolizować władzę, autorytet lub duchowość. Jeśli we śnie widzisz berło, może to oznaczać, że masz ambicje związane z władzą lub że pragniesz być uważanym za autorytet. Berło we śnie także może symbolizować potrzebę duchowego przewodnictwa lub pragnienie bycia mentorem dla innych. Może też oznaczać, że sen osoby jest zaniepokojona brakiem władzy lub autorytetu w jakiejś sytuacji lub relacji.

Dodaj komentarz