Belweder

Obrazek wyróżniający sen

Belweder

Belweder to pałac lub rezydencja, która jest zwykle związana z władzą lub wyższą klasą społeczną. Belweder jest często używany jako oficjalna rezydencja prezydenta lub króla.

W senniku Belweder może symbolizować władzę, bogactwo lub prestiż. Jeśli we śnie widzisz Belweder, może to oznaczać, że masz ambicje związane z władzą lub że pragniesz być uważanym za kogoś ważnego. Belweder we śnie także może symbolizować pragnienie posiadania bogactwa i prestiżu lub marzenie o lepszym życiu. Może też oznaczać, że sen osoby jest związany z jakimś ważnym wydarzeniem lub jest pod presją, by pokazać swoją pozycję społeczną.

Dodaj komentarz