Bełkot

Obrazek wyróżniający sen

Bełkot

Bełkot to niezrozumiałe mówienie, które jest trudne do zrozumienia lub nie jest związane z żadnym znanym językiem. Bełkot jest często spowodowany chorobą, urazem lub upojeniem alkoholowym.

W senniku bełkot może symbolizować trudności w komunikacji, brak jasności lub brak zrozumienia. Jeśli we śnie mówisz bełkotem, może to oznaczać, że masz trudności w wyrażaniu swoich myśli lub że nie jesteś w stanie zrozumieć kogoś innego. Bełkot we śnie także może symbolizować brak jasności lub brak zrozumienia w jakiejś sytuacji lub relacji. Może też oznaczać, że sen osoby jest zaniepokojona brakiem komunikacji lub brakiem zrozumienia.

Dodaj komentarz