Balistyka

Obrazek wyróżniający sen

Balistyka

Balistyka to dziedzina fizyki, która zajmuje się badaniem ruchu i lotu ciał, które są wypuszczane z procy, takie jak pociski, rakiety, granaty itp. Balistyka zajmuje się także badaniem ruchu ciał przestrzennych, takich jak meteority, w kosmicznym przestrzeni.

Jeśli chodzi o senne znaczenie balistyki, to jest ono rzadko interpretowane. Widzenie balistyki we śnie może odnosić się do działań, które są skierowane przeciwko Tobie, lub też do Twoich działań, które są skierowane przeciwko komuś innemu. Może też symbolizować atak lub obronę, lub też konflikt między Tobą a kimś innym.

Dodaj komentarz