Bacówka

Obrazek wyróżniający sen

Bacówka

Bacówka to budynek lub zabudowanie gospodarcze, które jest zamieszkiwane przez bacę i służy do opieki nad stadami zwierząt, zwłaszcza owiec i bydła. Bacówki zwykle znajdują się na pastwiskach, w górach lub w regionach o trudnym klimacie, gdzie trudno jest hodować zwierzęta inaczej.

W senniku Bacówka może oznaczać, że jesteś odpowiedzialny za swoje działania i masz kontrolę nad swoim życiem. Może też symbolizować poczucie bezpieczeństwa, stabilności i opieki, które daje Ci bycie odpowiedzialnym za innych.

Jeśli we śnie jesteś w Bacówce, to być może oznacza, że masz poczucie odpowiedzialności i kontroli nad swoim życiem, lub że jesteś gotów pomóc innym i dbać o nich. Natomiast, jeśli we śnie widzisz Bacówkę, to być może oznacza, że potrzebujesz poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji lub opieki, która daje odpowiedzialność za innych.

Jednocześnie Bacówka jako budynek położony na odludziu, może również symbolizować odizolowanie i izolację od innych ludzi, czy też pewnego rodzaju ucieczkę od codzienności.

Dodaj komentarz