Audiencja

Obrazek wyróżniający sen

Audiencja

Audiencja to spotkanie z ważną osobą, na przykład z władzą, sędzią lub królem, w celu złożenia skargi, podania, prośby lub udzielenia informacji. Audiencja może być również określeniem spotkania z papieżem lub innym ważnym dostojnikiem kościelnym.

W senniku Audiencja może odnosić się do relacji z osobami władzy albo spotkanie z kimś ważnym, którego decyzje mogą mieć wpływ na nasze życie. Może też symbolizować przesłuchanie, ocenę lub werdykt w jakiejś sprawie lub sytuacji. Sen o audiencji może oznaczać, że trzeba zabiegać o uwagę lub zrobić coś, aby przedstawić swoje argumenty, lub że jesteśmy zdeterminowani zdobyć wsparcie lub pomoc od kogoś ważnego.

Dodaj komentarz